Forebygging - ikke avdekking

Alle er enige om at forebygging er viktig. Imidlertid har det vært lite oppmerksomhet rundt hva innholdet i forebygging skal være. Forebygging i Norge i dag preges av at man gjennomfører tiltak som intuitivt høres ut som at de burde fungere, eller at de er en måte å vise handlekraft på. Noen eksempler fra Norge har vært NNFs (tidligere NNPF) “Bry deg - si nei til narkotika”-kampanje og ransakinger med politihunder på skoler. Imidlertid tilsier forskning at slike tiltak i beste fall ikke har noen effekt, og i verste fall øker sannsynligheten for at deltakere har tidlig rusdebut eller får et problematisk bruksmønster.

Barn og unges sunne og trygge utvikling er et for viktig mål til at man kan lene seg på gode intensjoner, derfor er Tryggere Ungdom opptatt av at forebygging som gjennomføres faktisk fungerer. Altså at tiltakene er basert på et solid forskningsgrunnlag og at de evalueres for å undersøke om de oppnår den ønskede effekten. Tiltak som har som mål å forhindre eller utsette rusdebut, bør generelt rettes mot yngre målgrupper enn hva som er vanlig i dag, for eksempel gravide og foreldre til sped- og småbarn. Vi har skrevet en kort oppsumering av FNs internasjonale standarer for forebyggin som kan leses her. Dessuten må innsatsen økes for å tilby gode skadeforebyggende tiltak til de som velger å bruke alternative rusmidler, for eksempel praktisk nyttig og korrekt informasjon og analysetjenester.